Bitdefender

Bitdefender Mobile Security for Android

 • Schemat licencjonowania

  Ochrona stacji roboczych/punktów końcowych (Workstation Products)

  BitDefender Client Security; BitDefender Antivirus Scanner for Unices

  Ochrona stacji roboczych / punktów końcowych (Workstation Products), w zależności od zainstalowanego na nich systemu operacyjnego, może odbywać się za pomocą dwóch produktów: BitDefender Client Security i BitDefender Antivirus Scanner for Unices. BitDefender Client Security zawiera dwa komponenty: serwer zarządzający i oprogramowanie klienckie, które jest instalowane na komputerach użytkowników.

  Serwer zarządzania jest instalowany na dowolnym komputerze sieciowym z systemem Windows i umożliwia zarządzanie zarówno produktami Business Client, jak i produktami serwerowymi BitDefender dla różnych platform: BitDefender Security for Exchange, Security for File Servers, Security for Samba, a także Security for Mail Servers. Produkt BitDefender Antivirus Scanner for Unices nie jest kontrolowany przez serwer zarządzania.

  Koszt licencji BitDefender Client Security i BitDefender Antivirus Scanner for Unices jest obliczany na podstawie liczby użytkowników (klientów), którzy mają być chronieni: cena = liczba użytkowników X koszt ochrony jednego użytkownika.

  Koszt ochrony jednego użytkownika zależy od całkowitej liczby chronionych użytkowników (klientów). BitDefender Client Security i BitDefender Antivirus Scanner for Unices są dostarczane z minimalną liczbą 5 użytkowników (klientów).

  Ochrona serwerów plików (File Servers)

  BitDefender Security for File Servers; BitDefender Security for Samba; BitDefender Security for SharePoint

  Rozwiązanie BitDefender Security for File Servers zostało zaprojektowane specjalnie do użytku na serwerach. BitDefender Security for File Servers zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem przechowywanym na serwerze danych (ruch plików). BitDefender Security for File Servers wykorzystuje zarówno skaner antywirusowy, jak i monitor antywirusowy.

  Oprogramowanie BitDefender Security for Samba chroni środowisko Samby z systemami operacyjnymi Linux i FreeBSD. Oprogramowanie BitDefender Security for SharePoint służy do ochrony środowiska Microsoft Sharepoint.

  Koszt licencjonowania produktów zabezpieczających serwery plików jest obliczany na podstawie liczby użytkowników (klientów) podłączonych do chronionych serwerów: Cena = liczba użytkowników X koszt jednego użytkownika. Jednocześnie liczba chronionych serwerów nie wpływa na koszt.

  BitDefender jest dostarczany dla co najmniej 5 użytkowników (klientów) podłączonych do serwerów.

  Ochrona serwerów pocztowych (Mail Servers)

  BitDefender Security for Exchange; BitDefender Security for Mail Servers

  BitDefender Security for Exchange integruje się z serwerem Microsoft Exchange i zapewnia ochronę ruchu pocztowego przed złośliwym oprogramowaniem i spamem. BitDefender Security for Mail Servers chroni Serwery Pocztowe działające w oparciu o systemy operacyjne Windows (z wyjątkiem Microsoft Exchange - istnieje osobny produkt dla tej platformy), Linux i FreeBSD.

  Koszt licencjonowania produktów do ochrony serwerów pocztowych jest obliczany na podstawie liczby użytkowników (klientów) podłączonych do serwerów pocztowych: Cena = liczba użytkowników (klientów) X koszt jednego podłączonego użytkownika. W takim przypadku, jeśli chcesz chronić kilka serwerów pocztowych, oprogramowanie BitDefender jest kupowane na podstawie całkowitej liczby użytkowników podłączonych do tych serwerów. Liczba chronionych serwerów pocztowych nie wpływa na koszty licencji.

  BitDefender do ochrony serwerów pocztowych jest dostarczany dla co najmniej 5 użytkowników (klientów).

  Ochrona bramy (Gateway)

  BitDefender Security for ISA Servers

  BitDefender Security for ISA Servers integruje się z Microsoft ISA Server i zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem dla ruchu sieciowego (HTTP, FTP).

  Koszt licencjonowania ochrony bramy jest obliczany na podstawie liczby użytkowników (klientów) podłączonych do chronionych bram: Cena = liczba podłączonych użytkowników X koszt jednego podłączonego użytkownika. Jednocześnie liczba chronionych bram nie wpływa na koszt.

  BitDefender do ochrony bram jest dostarczany dla co najmniej 5 podłączonych użytkowników (klientów).

  Zestawy (Product Suites)

  Produkty BitDefender mogą być licencjonowane nie tylko osobno, ale także jako zestawy. Umożliwia to klientowi końcowemu tańsze licencjonowanie oprogramowania BitDefender. Nazwy zestawów odzwierciedlają tylko ich skład, a nie rodzaj chronionej infrastruktury IT lub cokolwiek innego. Na przykład BitDefender Small Office Security może być dostarczany zarówno w celu ochrony 10, jak i 1000 stacji roboczych. Wszystkie zestawy zawierają możliwość zdalnego zarządzania ochroną.

  Koszt licencjonowania pakietów jest obliczany na podstawie liczby chronionych użytkowników (klientów): Cena = liczba użytkowników (klientów) X koszt jednego użytkownika. Zestawy BitDefender są dostarczane dla co najmniej 5 użytkowników (klientów).

  Ważność licencji i zakres dostawy

  Klienci końcowi mogą kupować licencje na oprogramowanie BitDefender na okres 1 roku, 2 lat i 3 lat. Oprogramowanie może być dostarczane w dwóch wersjach:

  • Dostawa elektroniczna - klucz licencyjny i certyfikat licencyjny wysyłane są pocztą elektroniczną, dystrybucja oprogramowania pobierana jest ze strony www.bitdefender.com.
  • Pakiet multimedialny zawierający kopertę, certyfikat licencyjny z kluczem licencyjnym, płytę CD z oprogramowaniem.

  Koszt licencji nie zależy od zakresu dostawy.

  Odnowienie licencji i migracja z produktów konkurencyjnych

  Po wygaśnięciu licencji klient może wykupić przedłużenie na 1, 2 lub 3 lata. Koszt przedłużenia wynosi 50% pełnej ceny licencji. Aby zakupić przedłużenie, należy podać stary klucz licencyjny.

  Klient może w okresie ważności licencji produktu konkurencyjnego lub nie później niż 1 miesiąc po wygaśnięciu takiej licencji zaktualizować ją do konkurencyjnego produktu BitDefender o podobnej funkcjonalności. W tym celu nabywana jest licencja Competitive Upgrade. Koszt licencji Competitive Upgrade wynosi 50% pełnego kosztu licencji. Do uaktualnienia konkurencyjnego wymagana jest licencja na konkurencyjny produkt.

  W okresie obowiązywania licencji klienci mogą bezpłatnie aktualizować produkty BitDefender do nowych wersji o podobnej funkcjonalności. Aby to zrobić, należy pobrać pakiet dystrybucyjny nowej wersji ze strony www.bitdefender.com i użyć klucza licencyjnego, który został uzyskany i użyty podczas zakupu i aktywacji poprzedniej wersji, aby aktywować i rozpocząć pracę z produktem. Nie możesz użyć klucza licencyjnego otrzymanego przy zakupie nowszej wersji do aktualizacji do starszej wersji.

 • Opis
  Dzięki wykrywaniu zagrożeń w chmurze i zaawansowanym technologiom bezpieczeństwa Bitdefender Mobile Security dla Androida chroni przeglądarkę i zapobiega instalowaniu złośliwych aplikacji z niewielkim lub żadnym wpływem na baterie.

Dlaczego Noventiq

 • Autoryzowany partner wiodących producentów
 • Indywidualne warunki płatności
 • Bezpłatne wsparcie po zakupie
 • Bezpłatna usługa zarządzania subskrypcjami
 • Szybka e-dostawa licencji