Menu

Informacja o ochronie prywatności

Informacja o ochronie prywatności

I. Wprowadzenie

Soft Development PL Sp. z o.o. i NIltasoft Limited, prowadząca sklep internetowy store.noventiq.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych, zapewniając poufność wszystkich przekazywanych danych.

Podanie danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Powierzone dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez store.noventiq.pl. Brak podania niezbędnych informacji i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, spowoduje iż zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

Soft Development PL Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed podmiotami nieupoważnionymi.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez store.noventiq.pl jest:

Soft Development PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna nr 13, lok. 103, kod 00-137, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000769316.

NILTASOFT LIMITED, Adres: Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus. Numer rejestracyjny: HE190472; Nr VAT: CY-10190472H

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Store.noventiq.pl przetwarza i gromadzi dane osobowe w celu zawierania z Kupującymi oraz wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupujących w sklepie internetowym store.noventiq.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również podczas procedury reklamacji i odstąpienia od umowy oraz dla celów archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c,f RODO.

Podczas realizacji zamówienia store.noventiq.pl wymaga podania następujących danych osobowych.

1. Osoba fizyczna:

a) Imię;
b) Nazwisko;
c) E-mail;
d) Numer telefonu.

2. Osoba prawna:

a) Imię;
b) Nazwisko;
c) E-mail;
d) Numer telefonu;
e) Nazwa firmy;
f) NIP;
g) Adres firmy.

Brak podania wymienionych danych powoduje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane.

Dodatkowo podczas realizacji zamówienia mogą być przetwarzane następujące dane:

a) Dane zapisu kliknięć;
b) Dane dotyczące metod płatności;
c) Identyfikatory transakcji płatniczych;
d) Metody i terminy płatności;
e) Adresy IP komputera.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia, przedawnienia roszczeń związanych z zamówieniem oraz czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa w szczególności prawa o rachunkowości.

V. Uprawnienie RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych

Rozporządzenie RODO przyznaje użytkownikom store.noventiq.pl następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania danych;

3. prawo do usunięcia danych;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. prawo do przenoszenia danych;

7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Wymienione uprawnienia zostały w sposób szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Użytkownicy store.noventiq.pl mają prawo do bezpłatnej informacji na temat przetwarzanych danych osobowych oraz mogą zgłaszać żądania realizacji uprawnień wymienionych w pkt 1-6 poprzez przesłanie wiadomości na adres privacy@noventiq.com.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez podmioty, z usług których korzysta store.noventiq.pl, w szczególności:

1. Hostingodawca;

 • Microsoft Azure Cloud
 • Servers.com B.V.
 • SoftLine Trade JSC

2. Dostawca systemu mailingowego;

 • SoftLine Trade JSC

3. Podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej;

4. Podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi podatkowej i prawnej;

5. Podwykonawcy realizujący zadania obsługi klienta oraz logistyczne;

 • Ingram Micro Distribution GmbH
 • IP Telecom Bulgaria

6. Dostawcy usług statystycznych, reklamowych, analitycznych;

 • Yandex.Metrica
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Data Studio

7. Dostawcy usług płatniczych.

 • Assist
 • PayPal
 • Przelewy24
 • ECommPay
 • Credorax

8. Producenta oprogramowania zakupionego przez klienta - w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

Wymienione powyżej podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, stosując mechanizmy zgodności przewidziane w przepisach RODO.

9. Firma Optimonk - do przeprowadzania ankiet na store.noventiq.pl, mających na celu poprawę jakości świadczonych przez nas usług.

VII. Newsletter i informacje o promocjach oraz nowych dostawach

Niezbędne dane wymagane do dokonania zapisu do newslettera to adres email oraz Imię. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne. Przekazane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Rezygnacji z wysyłki newslettera można dokonać poprzez wysłanie sales@noventiq.pl wiadomości email lub skorzystanie z linku zamieszczonego w newslettrze.

Podczas składania zamówienia użytkownik może wyrazić również zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowych dostawach. Rezygnacji z wysyłki informacji o promocjach oraz nowych dostawach można dokonać poprzez wysłanie store.noventiq.pl wiadomości email.

Po rezygnacji z otrzymywania newslettera, informacji o promocjach oraz nowych dostawach dane osobowe mogą być przechowywane w szczególności na potrzeby ewentualnych roszczeń związanych z wysyłką newslettera. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

VIII. Pliki Cookies

Store.noventiq.pl wykorzystuje technologię plików Cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego sklep internetowy store.noventiq.pl. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej np. w celu zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Store.noventiq.pl wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

Korzystając ze strony store.noventiq.pl z włączoną w przeglądarce internetowej obsługą plików cookies wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Niektóre wykorzystywane przez store.noventiq.pl pliki Cookies mogą mieć charakter sesyjny oraz trwały. Cookies sesyjne są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania. Cookies trwałe umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Menu pomocnicze przeglądarek internetowych zawiera ustawienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony store.noventiq.pl.

IX. Logi serwera

Przeglądanie strony store.noventiq.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Logi obejmują w szczególności takie dane jak:

a) Adres IP;
b) Datę i czas serwera;
c) Informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, służą do administrowania stroną, ich zawartość jest ujawniana podmiotom upoważnionym do administrowania serwerem.