Menu
SolarWinds

SolarWinds Identity Monitor

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis
    SolarWinds Identity Monitor może być używany do monitorowania domen firmowych, osobistych adresów e-mail - takich jak Gmail, Yahoo i Hotmail - oraz adresów IP pod kątem ekspozycji w zdarzeniach naruszenia danych. Może to być pomocne w identyfikacji potencjalnych oszustw lub zapobieganiu przejęcia kont.
  • Cechy