Menu
SmartBear

SmartBear ServiceV Pro

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    SmartBear ServiceV Pro zapewnia wirtualizację interfejsów REST & SOAP API, TCP, JDBC i innych interfejsów API, aby przyspieszyć cykle rozwoju i testowania. Wirtualizacja krytycznych interfejsów API i mikroserwisów może znacznie pomóc w zmniejszeniu zależności i opóźnień podczas rurociągu dostaw. ServiceV obsługuje wirtualizację protokołów HTTP, REST, SOAP, JMS i JDBC w celu tworzenia zestawów testowych przed utworzeniem lub wdrożeniem usługi, zwiększenia dostępności systemów i baz danych do testowania, testowania wydajności usług i API firm trzecich, tworzenia bardziej realistycznych testów i obsługi błędów.

  • Cechy