Menu
VanDyke Software

VanDyke ClientPack

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    Oprogramowanie VanDyke ClientPack to zestaw narzędzi do bezpiecznej automatyzacji powłoki, przesyłania plików, klucza publicznego i innych zadań administracyjnych. Głównym składnikiem zestawu jest VRALib, COM - interfejs programowania dla systemu Windows, który zapewnia niestandardową funkcję skryptowania połączeń SSH2. VanDyke ClientPack umożliwia administratorom sieci wdrażanie narzędzi automatyzacji na serwerze Shell, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. Aplikacja wiersza poleceń VanDyke ClientPack obsługuje platformy Windows, Linux i Unix.

  • Cechy