SolarWinds

SolarWinds Kiwi Log Viewer 2

  • Opis
    Kiwi Log Viewer automatycznie wybiera wiersze, które spełniają określone warunki i może używać wyrażeń regularnych do tworzenia reguł monitorowania dziennika. Przeglądarka Kiwi Log Viewer jest dostępna dla plików logów o rozmiarze do 14TB. SolarWinds Kiwi Log Viewer działa na platformie Windows.

Dlaczego Noventiq

  • Autoryzowany partner wiodących producentów
  • Indywidualne warunki płatności
  • Bezpłatne wsparcie po zakupie
  • Bezpłatna usługa zarządzania subskrypcjami
  • Szybka e-dostawa licencji