Menu
Altium

Altium PDN Analyzer powered by CST

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis
    Narzędzie PDF Analyzer powered by CST wykonuje analizę projektu płytki drukowanej na podstawie jej właściwości elektrycznych i fizycznych, zapewnia wizualną kontrolę źródła zasilania. Za pomocą rozszerzeniamożna sprawdzić wydajność śledzenia dla dystrybucji (dostarczania) zasilania - DC PowerDeliveryNetwork-PDN. Analiza wykorzystująca PowerDeliverNetwork (PDN) lub wynikająca z zastosowania dołączonego narzędzia DC PowerIntegrity (PI-DC) zasadniczo pomaga upewnić się, że miedź tworząca ścieżkę od źródła energii do obciążenia jest obecna w wystarczających ilościach, a wielokąty, ścieżki i przelotki PCB mają wystarczające wymiary i właściwości, aby zapewnić wymagane zużycie energii przez urządzenia na płytce drukowanej.
  • Cechy