DOCUSIGN

DocuSign Envelope

  • Opis
    Koperta może zawierać jeden dokument lub wiele dokumentów. W kopercie znajdują się dane dotyczące dokumentów do podpisania, podpisujących i innych odbiorców oraz miejsc, w których podpisujący będą podpisywać dokumenty. Koperty mają statusy (np. wysłany, dostarczony, wypełniony, unieważniony) i zawierają informacje o nadawcy oraz znaczniki czasu, które wskazują na postęp procedury dostarczania. Kiedy koperta DocuSign jest ukończona, DocuSign automatycznie generuje Certyfikat ukończenia, który wyszczególnia pełną historię audytu transakcji. 

Dlaczego Noventiq

  • Autoryzowany partner wiodących producentów
  • Indywidualne warunki płatności
  • Bezpłatne wsparcie po zakupie
  • Bezpłatna usługa zarządzania subskrypcjami
  • Szybka e-dostawa licencji