Menu

Noventiq

Zabezpieczenie Danych Biznesowych z Microsoft 365

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    Firmy, które pracują z wrażliwymi danymi, często wymagają ochrony przed przypadkowym wyciekiem danych, a także zasad przechowywania danych i klasyfikacji danych za pomocą etykiet wrażliwości.

    Konfiguracja i zarządzanie zasadami w środowisku lokalnym, aplikacjach i usługach Microsoft 365, usługach w chmurze innych firm oraz urządzeniach - wszystko z jednej konsoli. Microsoft Information Protection zapewnia strukturę, proces i możliwości, które można wykorzystać do osiągnięcia konkretnych celów biznesowych.

    Wiedza o tym, gdzie znajdują się wrażliwe dane, jest często największym wyzwaniem dla wielu organizacji. Klasyfikacja danych pomaga odkryć i dokładnie sklasyfikować coraz większe ilości danych, które tworzy Twoja organizacja.

  • Cechy