Menu

GanttPRO

GanttPro Business

от
  • Opis

    GanttPro Business zapewnia zarządzanie zasobami i portfelami projektów. Rozwiązanie rozszerza możliwości edycji PRO o funkcje: pobieranie zasobów, portfele projektów, śledzenie czasu, integracja z Jira Cloud.

  • Cechy