Menu
Atlassian Pty Ltd.

Atlassian Confluence

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Schemat licencjonowania

  Produkty Atlassian kupowane są w ramach imiennych licencji jednostanowiskowych (nie jest dostępny wielostanowiskowy model licencjonowania Concurrent). Każda licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania Atlassian dla określonej liczby użytkowników (w przypadku niektórych produktów, maszyn lub agentów). Aby zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania, organizacje muszą zakupić uaktualnienie dla nowej całkowitej liczby użytkowników (np. jeśli wcześniej było 10 użytkowników, a trzeba dodać dodatkowych 50 użytkowników, to należy zakupić uaktualnienie dla 60 użytkowników).

  Licencje komercyjne

  Licencje komercyjne Atlassian to licencje na użytkownika wieczystego, które zawierają 12 miesięcy wsparcia technicznego i obsługi klienta. Wsparcie techniczne i konserwacja muszą być następnie odnawiane co roku. Licencje kupuje się na wymaganą liczbę użytkowników (Starter 1 - 10, 11 - 25 itd.) i nie można ich ze sobą łączyć (aby zwiększyć liczbę użytkowników, wymagany jest upgrade - nowa licencja komercyjna na wymaganą liczbę użytkowników). Licencja obejmuje dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (z wyjątkiem produktów Bonfire i Team Calendars).

  Licencje dla programistów

  Z licencji Developer mogą korzystać posiadacze aktywnych licencji komercyjnych i akademickich (z wyjątkiem Starter 1 – 10), którzy chcą zainstalować oprogramowanie Atlassian, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu własnych produktów. Takie licencje są bezpłatne i obowiązują do końca okresu obowiązywania licencji głównych. 

  Licencja Community

  Produkty Atlassian na bezpłatnej licencji Community są udostępniane oficjalnie zarejestrowanym organizacjom non-profit i stowarzyszeniom charytatywnym. Organizacje komercyjne, rządowe, akademickie i religijne nie mogą uzyskać tej licencji.

  Licencje akademickie

  Instytucje szkolnictwa wyższego, średniego i ogólnego, instytuty badawcze, biblioteki i inne akredytowane przez rząd struktury edukacyjne mogą kupować Atlassian po specjalnych cenach.

  Licencje Classroom dają nauczycielom i studentom możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania Atlassian w salach lekcyjnych i wyłącznie w celach edukacyjnych.

  Licencje Open Source Project

  Produkty Atlassian na podstawie bezpłatnej licencji Open Source Project są udostępniane społecznościom zajmującym się tworzeniem oprogramowania typu open source.

  Wsparcie techniczne

  Skład usługi Rozwiązania chmurowe Instalowane oprogramowanie
  Standard Enterprise
  Web-wsparcie + + +
  Wsparcie telefoniczne W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) W godzinach pracy od poniedziałku do piątku (8х5) +
  Czas odpowiedzi na zapytanie 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х5 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu) 24х7 (1 do 24 godzin, w zależności od krytyczności problemu)
  Maksymalna liczba osób kontaktowych w organizacji klienta 2 2 2

   

 • Opis

  Atlassian Confluence to przestrzeń do pracy zespołowej, gdzie zgromadzona wiedza i możliwości współpracy tworzą spójną całość do realizacji ambitnych celów. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest współpraca i organizacja wszystkich informacji o pracy w jednym miejscu. Confluence zawiera szablony oparte na zaleceniach, dzięki czemu łatwo jest rozpocząć pracę i zapewnić spójność między zespołami i projektami. Atlassian Confluence jest dostępny w licencjach Server (perpetual), Data Center (roczna subskrypcja) i Cloud (roczna subskrypcja).

 • Cechy