Menu

Telerik

Pobierz cennik
  • Firma Telerik specjalizuje się w opracowywaniu komponentów warstwy prezentacji i narzędzi do zarządzania treścią dla platformy Microsoft.NET. W ramach pakietu r.a.d.controls programiści otrzymują wszystkie komponenty ASP.NET, które są im potrzebne do zautomatyzowania procesu tworzenia oprogramowania i zmniejszenia kosztów projektu. Telerik jest aktywnym członkiem konsorcjum Component Vendor Consortium i uczestniczy w programach Microsoft Visual Studio Industry Partner oraz Microsoft Certified Partner.

Nasi klienci