Menu

Safetica

 • Safetica to nowa generacja oprogramowania DLP (Data Loss Prevention), które ułatwia identyfikację zagrożeń dla poufnych danych. Oprogramowanie jest szybko wdrażane i natychmiast zapobiega wyciekom ważnych plików z Twojej firmy.

   Dzięki Safetica DLP możesz łatwo spełnić większość wymagań norm międzynarodowych i krajowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom otrzymasz certyfikat nie tylko RODO, ale także PCI - DSS, HIPAA lub ISO / IEC 27001.

  • Audyt Transmisji Danych
  • Wykrywanie danych
  • Filtrowanie kanałów
  • Plan pracy dla danych niejawnych
  • Elastyczne tryby DLP
  • Audyt i menedżer aktywności użytkowników
  • Zarządzanie urządzeniami, chmurą i drukowaniem
  • Szyfrowanie dysku
  • Alerty i raporty

Nasze statusy