Menu

Quest

Registered Registered
  • Oprogramowanie Quest umożliwia zarządzanie i zabezpieczanie danych, tworzenie środowisk hybrydowych, monitorowanie połączeń sieciowych, zgodność z przepisami oraz kontrolę poświadczeń.

    Quest oferuje rozwiązania do zarządzania bazami danych, ochrony danych, zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzania platformą Microsoft oraz zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi.

    Do klientów Quest należy 130 000 organizacji ze 100 krajów świata, w tym 95% z listy Fortune 500 i 90% z listy Fortune Global 1000.

Nasi klienci