Menu
Infragistics

Infragistics Indigo.Design

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    Indigo.Design jest cyfrową platformą do projektowania produktów, która integruje prototypowanie UI, systemy projektowe, testowanie przez użytkowników, tworzenie aplikacji i generowanie kodu, aby wyeliminować przekazywanie projektu i zmniejszyć liczbę kosztownych iteracji - umożliwiając prawdziwą współpracę pomiędzy projektowaniem UX a rozwojem.

  • Cechy