Menu
SmartBear

SmartBear TestEngine

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    SmartBear TestEngine oferuje zoptymalizowany mechanizm wykonywania testów do automatyzacji testów SoapUI i ReadyAPI na dużą skalę. Rozwiązanie pozwala na uruchomienie dużych pakietów testowych przy minimalnym utrzymaniu infrastruktury. Dzięki elastycznym opcjom wdrożenia, TestEngine może być zainstalowany w dowolnym środowisku chmurowym lub on-premises przy użyciu Docker, maszyn wirtualnych, Mac, Linux lub Windows, wspierając scentralizowane modele wykonania lub rozproszone ustawienia.

  • Cechy