Menu
Globalscape

Globalscape DMZ Gateway

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Opis

    Oprogramowanie Globalscape DMZ Gateway jest rozwiązaniem wieloplatformowym, które współpracuje z serwerem EFT, tworząc wielowarstwowy proces ochrony, przechowywania i uwierzytelniania danych. Połączone ze sobą wewnętrzny serwer EFT i brama DMZ pracują jako ujednolicony proces komunikacji w zakresie przetwarzania żądań i blokowania potencjalnie niebezpiecznych połączeń z siecią korporacyjną. GlobalSCAPE DMZ Gateway zapewnia zgodność z PCI DSS i eliminuje konieczność przechowywania wrażliwych informacji w strefie zdemilitaryzowanej, szyfrowania plików, korzystania z pośrednich systemów przechowywania danych i innych. Rozwiązanie GlobalSCAPE DMZ Gateway obniża koszty nawiązania bezpiecznych połączeń z użytkownikami zewnętrznymi: partnerami i klientami.

  • Cechy