Globalscape

Pobierz cennik
  • Globalscape, Inc. — produkuje oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem plików, które umożliwia organizacjom i przedsiębiorstwom bezpieczne udostępnianie danych przez Internet.

    Produkty z Globalscape, Inc. gwarantują poufność krytycznych informacji (finansowych, biznesowych, medycznych, praw autorskich, itp.) przekazywanych przez niezabezpieczone kanały komunikacyjne. Oprogramowanie Globalscape, Inc. umożliwia zachowanie zgodności z przepisami prawnymi i ustawowymi w celu ochrony zasobów informacyjnych i zmniejszenia kosztów infrastruktury IT.

Nasze statusy